Erkek çocuk için hatalı anne-baba modelleri/mesajları

A)Erkek çocuk için hatalı anne-baba modelleri/mesajları;
1-Oğlu ile ilgilenmeyen, mesafeli bir baba,
2-Oğlunun özerkliğini desteklemeyen, onu sürekli eleştiren, reddedici bir baba,
3-Özdeşim sürecindeki oğluna aşırı sevgi ve şefkat göstererek onun babası ile özdeşimini baltalayan anne,
4-Baskın ve mütehakkim bir anne,
5-Oğlunun maskülen gelişimini desteklemeyen, fiziksel aktivitelerini baskılayan anne,
6-Oğluna kız çocuğu istediğini hissettiren ve kızmış gibi davranan anne (buradaki kız çocuğu annesinin sevgisini kaybetmemek için bilinç dışı –mecburi- bir tercihle feminen alanı terk eder ve maskülen alana yönelir),
7-Kocasından beklediği duygusal ihtiyacını oğlundan karşılamaya çalışan anne,
8-Anne-oğul bağını uzatan, oğlunu güvenli bir liman gibi kullanan, oğlu ile arasındaki sınırları belirleyemeyen anne,
9-Oğlunun her ihtiyacını karşılayan, ona arkadaşı imiş gibi davranan ve böylece ait olduğu erkek dünyası ile ilişki kurmasına mani olan anne (böyle bir anne oğlunu ikircikli duygulara sürükler; annesi onu hem en iyi anlayan hem de hiç anlamayandır, çünkü her ihtiyacını karşılamakta ama ait olduğu erkek dünyası ile ilişkisine de mani olmaktadır),
10-‘’Ben oğlumun tek sığınağıyım, baba zaten ortada yok, ben ona hem anne hem baba olurum’’ diyerek oğluna aşırı şefkat gösteren ve bu şekilde  –kendince iyilik yaptığını düşünerek- hem annelik hem babalık yapan anne (anne burada baba figürünü önemsizleştirerek oğlu için özdeşim kuracağı baba modelini devreden çıkarmış ve onu karmaşaya sürüklemiş olur),
11-Benzer şekilde sürekli olarak babayı kötüleyen ve ‘’ne işe yarar ki bu erkekler, canları cehenneme, biz ikimiz birbirimize yeteriz’’ diyerek baba figürünü kötüleyen anne(bu model boşanmış/bekâr annelerde daha sık görülür, anne burada babayı değil erkek olmayı kötülemiş ve böylece oğluna ölümcül bir darbe indirmiş olur, çünkü  çocuk bu mesajı ’’annem babamı erkek olduğu için terk etti, beni de terk edebilir, benim erkek olmamam gerekir’’ şeklinde yorumlayacaktır).
Kaynak ve daha detaylı bilgiler için;
Zeki Bayraktar, İnterseks-Hermafrodit ve Eşcinsel, Motto Yayınları, 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir